تو را من زیر باران می شناسم (رها ) :

((شوق پنهان)) :

ترا من زیر باران می شناسم چنان خورشید تابان می شناسم 

ترا من با تمام هست و بودم  میان خیل یاران می شناسم 

همان طعم نگاهت در دلم هست تورا اینگونه آسان می شناسم 

ببین احساس چشمم را که غلطید و با این حس در دلم آن می شناسم 

صدایت را ز کنج شب شنیدم ترا ای شوق پنهان می شناسم 

در این حجم جدایی گر غریبم تورا آمیخته با جان می شناسم 

نشانی از تو بر جانم«رها» شدترا با روی خندان می شناسم 

...../ همیشه شاد باشیییییییییییییییییید

....      

 

/ 0 نظر / 18 بازدید