ساقیا آمدن عیییییییییییید مبارک بادت :

مژده ای دل که دگرباره بهار آمده است
خوش خرامیده و با حسن و وقار آمده است

به تو ای باد صبا می دهمت پیغامی

این پیامی است که از دوست به یار آمده است

شاد باشید در این عید و در این سال جدید

آرزویی است که از دوست به یار آمده است

 

هر روزتان نوروز ####  نوروزتان پیروز.../

/ 0 نظر / 16 بازدید